Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Quên mật khẩu

HƯỚNG DẪN XEM VÀ NHẬN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ WEBSITE

---ooOoo---

Mỗi Quý khách hàng được cấp 1 tài khoản để có thể xem và lấy hóa đơn tiền nước như sau:

Tên đăng nhập: Mã khách hàng (Xem trên biên nhận thanh toán).
VD: X065234 (X gõ chữ in hoa, 6 ký tự sau đều là ký tự số)
Mật khẩu: hoadon@1234
Lưu ý: Quý khách hàng cần đổi lại mật khẩu để bảo mật thông tin của mình.

Hướng dẫn:

Bước 1: Quý khách hàng truy cập website http://diennuochd.com.vn, nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu.

Bước 2: Nhấn vào TRA CỨU HÓA ĐƠN

Nếu Quý khách hàng chưa thanh toán thì nhấn vào Xem chi tiết để xem chi tiết hóa đơn chưa thanh toán.

Nếu Quý khách hàng đã thanh toán thì nhấn vào Xem để xem hóa đơn, nhấn vào Tải để tải hóa đơn về.

Bước 3: Nhấn vào Xem, sẽ hiển thị hộp thoại Xem, Chuyển đổi, In hóa đơn: